مسئولیت اجتماعی ایساتیس

تعهد به جامعه و نیازهای افراد، همواره جزء الویت های کار در تیم توسعه رایانه ایساتیس است.

ما در جایگاه یک مجموعۀ با سابقه در مارکت IT، همواره در توسعۀ کسب و کار به مسئولیت‌های اجتماعی‌مان توجه داشته‌ایم.ارتقای مقولاتی نظیر کیفیت محصولات، سلامت و بهبود کیفی جامعه همواره مورد تأکید مجموعه ی ما بوده است.

از آنجا که مسئولیت اجتماعی، مجموعۀ وظایف و تعهداتی است که یک سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت از آنها و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد و با توجه به اهمیتِ این حوزۀ تاثیرگذار بر کسب و کار سازمان، توسعه رایانه ایساتیس  به عنوان سازمانی پاسخگو، برای بهبود عملکرد خود در برابر مشتریان عزیز، اقداماتی در این زمینه برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی تدوین کرده که به شرح ذیل است:

1.تخفیف 30% برای فرزندان بهزیستی

جهت هزینه های تعمیرات لپ تاپ  با ارائه ی کارت بهزیستی

2.تخفیف 20% برای معلولین

جهت هزینه های تعمیرات لپ تاپ  با ارائه ی کارت معلولیت

3.تخفیف 20% برای دانشجویان

جهت هزینه های تعمیرات لپ تاپ  با ارائه ی کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه مربوطه